اقتصاد مقاومتی

این اقتصاد درون زا است، یعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما و خود ما می جوشد . رشد این نهال واین درخت متکی است به امکانات کشور خودمان ، درون زا بدین معنا است. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)
  • سوپر ورم
  • 40,000
  • جیرجیرک
  • 70
  • میلورم
  • 35,000
  • سوسک سوسری
  • 0